ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลปูโยะ

เลขที1 บ้านลาแล ตำบลปูโยะ

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โทรศัพท์ 073-616403

โทรสาร 073-616403

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th