ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก

ขอเชิญชมกิจกรรม ๒ เมษายน วันรักการอ่าน

พบกับกิจกรรม

– นิทรรศการเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

– กิจกรรมเรียงความเรื่อง “วัยรุ่นไทยกับการอ่าน”

กิจกรรมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทย

– กิจกรรม D.I.Y. สิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอติม

– กิจกรรม D.I.Y. ลายพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

– กิจกรรมครูต้นแบบรักการอ่านแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE : สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก