#ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ผู้บริหารได้ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานที่และเอกสาร การประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ศกร.ตำบลมูโนะ และ ศกร.ตำบลปูโยะ

👱นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครู แจ้งจำนวนนักศึกษาจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และติดตามกำหนดส่ง กศน.4