เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอัลฟารีซัล รีจิตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางสาวมารีแย มะสาและ ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์ ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส