โครงการ ๙:๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางสาวนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นาย กรกฎ หะยีสะแลแม เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินโครงการฯดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่4 บ้านโคกโก ตำบลลำภู อ.เมืองนราธิวาส