การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมการจัดจากขยะ

โครงงานเรื่องเครื่องบีบขวด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายอานัซ ดอเล๊าะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนายสุไลมาน มามะ ตำแหน่งครูอาสาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ โครงงานเรื่องเครื่องบีบขวด และได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่