โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการเรียนรู้”

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมะรอยาลี มะแซ ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นายอานัซ ดอเล๊าะ ตำแหน่งครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการเรียนรู้” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook