เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม โครงงานเรื่องเครื่องสางดอกหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ โครงงานเรื่องชุดเก้าอี้จากถังเหล็ก

#โครงงานเรื่องชุดเก้

Read more

เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more