ประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำ 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ “มหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ปี 2566”

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more