พิธีสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาส พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร และพระแสงราชศัสตรา พิธีละหมาดฮายัต พิธีบวงสรวงพระพรหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

วันที่ 7 มิถุนายน 25

Read more