กศน.นราธิวาส ร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Co-Learning Space) ปีงบประมาณพ.ศ.2566

Read more