โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวฮาฟีซา สาและ ตำแหน่ง ครู และนางสาวกาญจนา พรศิริ ครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037Gn6C3T5zT1muRf76hkpV4nsmzpjY9JuYcjBByjqgGkBr29dL81ycakA7Vt5Rj6Sl&id=100012810135756