ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

เลขที่ 70/1 บ้านแยะ ตำบลจอเบาะ

อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ 0644796173

E-mail : suniy binwaenawae@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100061934431419