จัดโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน สกร.อำเภอยี่งอ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 มีนาคม 256

Read more

จัดโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน สกร.อำเภอยี่งอ ประจำปีงบประมาณ 2567

# อบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์พระราชประวัติและลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เนื

Read more

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนนำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับประชาชน : ความฉลาดทางดิจิทัล

#เตรียมความพร้อมครูก

Read more