เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว


#เตรียมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับทอง ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส