ร่วมประชุมเร่วด่วนเพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม

นที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ ร่วมประชุมเร่วด่วนเพื่อชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส