ดำเนินการจัดโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ดำเนินการจัดโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ซิ่งมีกลุ่มเป้าหมายครู และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ จำนวน 22 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อครู สกร.อำเภอยี่งอ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อเพื่อนำไปจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส