จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด


#โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะครู สกร.อำเภอยี่งอ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านแต่ละตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดเทศบาลตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวา