การนำเสนอสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้ครู และบุคลากร สกร.อำเภอยี่งอ มีการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาในโครงการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ตามกลุ่มจัดทำสื่อเป็นตำบล ตามวัตถุประสงค์เพื่อมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสื่อเพื่อนำไปจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส