#ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม ตลอดจนติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read more

นักศึกษาปอเนาะเข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

รับลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมสำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค และยังเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ตามนโยบาย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์

Read more

#นักศึกษาปอเนาะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครู สกร.อำเภอยี่งอ นำตัวแทนองค์กรนักศึกษา สกร.ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่5 -6 กุมภาพันธ

Read more

#ครูอาสาฯปอเนาะร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวอามาล เจ๊ะสนิ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more