ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะอัตตัรมียะห์อัลอิสลามียะห์

61/1 หมู่ที่ 5 บ้านโคะ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

96180

โทรศัพท์ 087-2873574

E-mail : nadiyausoa@gmail.com