เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยนางนิซัลมา เวาะเซ็ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yingonfe876&set=a.2495302803987169&cft[0]=AZUKYjkqNgORSA7Rud4I3zmQZy2w545DjFtU5u3r3UlaM1a_B-3Ti2dDf8qDCKsnTLOVFeoJPJKmLid4qSvnFLZT1ffmcPiXqArMOi6uXIfXeuA0TCsLAfkVoutk4OlzI8GIt04it9Sj8UHYosRe9tv-JurHFMWsHiGLiyfWQBEqrw&tn=-R