#ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ได้เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ บุคลากรในการทำงานและเตรียมความพร้อมในการประเมินพนักงานราชการ ร่วมถึงการลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้ครอบคลุมทุกชุมชน และทุกหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส