#ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก- ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลปูโยะ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ พื้นที่ตำบลปูโยะ.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส