ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภายนอก กิจกรรม “ติว Eng พิชิตสนามสอบ

“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และให้ความรู้ทางวิชาการ เทคนิคการทำข้อสอบในการพิชิตสนามสอบภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิชิตบำรุง ชั้น 5 เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดโดยอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส