ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิวุฒิสภาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

👉สนใจ คลิ้กเลยจ้า https://www.ect.go.th/ect_th/th/db_119_ect_th_6/2967