สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

30 เมษายน เวลา 22:58 น.  · 

📌
📌
📌

อาจเป็นลายเส้นรูป ข้อความพูดว่า "O สำนักงานส่งเสริมาเรียนรู้จั้วัว ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมงิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรเป็นหนักงานรายการทั่วไป และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2 ยละเอียด : narathiwat.nfe.go.th/?p=4078 เอียด narathiwat.nfe.go.th f สกร. จังหวัดนราธิวาส"

สกร. จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ Narawan Wechatham และคนอื่นๆ อีก 9 คน30 เมษายน เวลา 22:48 น.  · สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2รายละเอียด : http://narathiwat.nfe.go.th/?p=4078