ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร (สกร.จังหวัดนราธิวาส)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลศรีสาคร

ที่ตั้งอาคารเอนกประสงต์บ้านอีนอ หมู่ 2 ตำบลศรีสาคร

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

โทรศัพท์ 073 561124, 0987356426

โทรสาร 073 561124

E-mail : kittiya51603@gmail,com