หมอพื้นบ้าน. รักษากล้ามเนื้อกระดูก

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแพทย์แผนไทย   หมอรักษากล้ามเนื้อกระดูก