#สกร.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 22 (รอบ2/2567) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 รายละเอียดดังแนบมานี้ค่ะ

https://law.nida.ac.th/how-to-apply-master-of-laws

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "GSL GSLONIDA NIDA O NIDA เปิดรับสมัครรอบ 2/2567 คุณอิติศาสอร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รุ่น 22 (ภาค 1/2567) บัดนี้ 13 มิถุนายน 2567 รูปแบบการเียน Onsite GSL NIDA 4สาขาวิชาเอก สาขาริชาเอกกฏหมายมหาชน สาขาวิชาเอกกฏหมายเอกชน สาบาริชาเอกกฏหมายอาญาและ กระบวนการยุติธรมทางอาญา สาขาวีชาเอกกฏหมายธุรกิจและ การค้าระหว่างประเทศ รายละเอียดหลักสูตร สาขาวิหาเอกกฏหมายมหาชน สามารถเทียบโอน รายวิชาจากหลักสูดรประกศนียบต กฎหมายปกครองฯ (ก.ศป.) ของ NIDA และศาลปกครองได้ วิชา (12หน่วยกิต) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประกาศรายชื่ผู้มีสีทิสอบข้อ 20 มิ.ย. 67 วันสอบข้อเขียน (Onsite) 23 มิ.ย. 67 (13.00 -16.00 u.) ประกาศผลสอบข้อเขียน 3 67 วันสอบสัมภาษณ์ (Online) ระหว่าง ก.ค. 67 ประกาศผลการคัดเลือก 15 ก.ค. 67 สมัครออนไลน์ ปิดภาคการศึกษา เสาร์ 10 สิงหาคม 2567 ContactUs 088 022 0880226789 6789 วันและเวลาราชการ LIBE @LLMLawNida"

ความรู้สึกทั้งหมด

22

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

เขียนความคิดเห็น…

สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 22:58 น.  · สกร. จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ Narawan Wechatham และคนอื่นๆ อีก 9 คน30 เมษายน เวลา 22:48 น.  · สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 2รายละเอียด : http://narathiwat.nfe.go.th/?p=4078ความรู้สึกทั้งหมด22ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 วันทีสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศน.ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร30 เมษายน เวลา 22:36 น.  · #ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.อำเภอศรีสาคร ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ พื้นที่ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส+4ความรู้สึกทั้งหมด991ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์Prayoon Printing1 สัปดาห์ถูกใจตอบกลับ
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ ศกร.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร30 เมษายน เวลา 22:35 น.  · #การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567 เพื่อให้มีการนำเสนอสถานการณ์การระบาดของโรคไอกรน โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงร่วมวางมาตราการแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในชุมชน โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประภัสสรสิริคุณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส+2ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศน.ตำบล ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส30 เมษายน เวลา 22:13 น.  · #ประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบลซากอ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนสร้างความร่ว… ดูเพิ่มเติมความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนมีนาคม ครั้ง 6/2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และคนอื่นๆ อีก 9 คน30 เมษายน เวลา 22:08 น.  · #ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน ครั้ง 7/2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส+16ความรู้สึกทั้งหมด15Hamedah Tayea และ คนอื่นๆ อีก 14 คน2ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์อัลบั้ม ประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศน.ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร30 เมษายน เวลา 22:02 น.  · #ประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบลซากอ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนสร้างความร่… ดูเพิ่มเติม+5ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 21:03 น.  · +3ครูหมี1 เมษายน  · กลุ่ม 1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567วุฒิ ป.ตรี 4 ปี บรรจุ 1 พ.ค. 67 รับ 16,560 บาท ถึง 1 พ.ค. 68 ปรับเป็น 18,220 บาทวุฒิ ป.ตรี 5 ปี และ วุ… ดูเพิ่มเติมความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม #โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาสสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 18:50 น.  · #โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด ให้นำความรู้ไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาและกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา+60ความรู้สึกทั้งหมด772ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์ดูความคิดเห็นเพิ่มเติมPrayoon Printing1 สัปดาห์ถูกใจตอบกลับ
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง กับพระราชบัญสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ ศกร.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร30 เมษายน เวลา 18:30 น.  · #ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา+9ความรู้สึกทั้งหมด22ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม โครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 17:50 น.  · #โครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน วันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดและเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส0:00 / 0:290:00 / 0:150:00 / 0:33+75ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…