#ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ สกร.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 อีกด้วย ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

+11

ความรู้สึกทั้งหมด

11