(ชื่อครูคนที่ 1)

นายมหามุ อีซอมูซอ

โทร.0847486493

E-mail: ma_2518@hotmail.com