(ปราชญ์ผู้รู้ด้านอาชีพช่างเชื่อม)

นายเดะแว เจ๊ะมะ

โทร.0895864229