ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์

เลขที่ 13 หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 0847486493 (นายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาสมัครฯปอเนาะ)

โทรสาร –

E-mail : ma_2518@hotmail.com