(ปราชญ์ ผู้รู้ด้านศาสนาอิสลาม)

นายมามะแซมซูดิง เจ๊ะโซ๊ะ

13 ม.5 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150

โทร.0953955338