ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือเสาะ

ตำบลรือเสาะออก

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150

โทรศัพท์ 073-571928

E-mail : ruso_nara@hotmail.com