ส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน

ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะอาซูลฮีดายะห์ ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม.จำนวน 60 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ ในพื้นที่ตำบลรือเสาะออก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สถานที่จัด ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลรือสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 ถึงวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. เรียนวัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์ เว้นวัน เสาร์ และวันอาทิตย์เรียนวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เรียนเป็นชาย 20 คน โดยมี นายเดะแว เจ๊ะมะ เป็นวิทยากรให้ความรู้