โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 16-17 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาฯปอเนาะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางสาวสุไรยา ดอละ ครู เป็นวิทยากร ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส