จัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบานี ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบานี ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส