กิจกรรมอบรมให้ความรู้การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ ศกร.ตำบลมะรือโบตก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลมะรือโบตก ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ ศกร.ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส