บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล ดำเนินการพัฒนาเพื่อปรับภูมิทัศน์

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการพัฒนา เพื่อปรับภูมิทัศน์อาคาร ศกร.ตำบล ณ ศกร.ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส