บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more