บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more