นักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ เข้ารับการแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอบาเจาะ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส