กศน.นราธิวาสร่วมรับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ในพิธีส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

;yนที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมในพิธีส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส