กศน.นราธิวาสร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.นราธิวาส มอบหมายให้นางสาวอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม สถาบัน กศน.ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา