กศน.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กลุ่มชายแดนใต้ โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส  ได้มีกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด (พวงกุญแจปลาตะเพียน) มีการฝึกอาชีพ จำนวน 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย โดยวิทยากร นายนัสรูน ซิแต และนายไซฟูดิน ซิแต มีจำนวนผู้เรียน 22 คน ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก