สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 12/ 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 12 / 2565 โดยนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส