กศน.นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย กศน.อำเภอระแงะ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2565 เวลา 11.30 น. นางสาวนราวรรณ  เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางจงกล  อินน้อย นักวิชการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ กศน.อำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมบุคลากร​ของ กศน.อำเภอระแงะ จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง จากการที่ได้รับ​ที่รายงานสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม(อุทกภัย)​ ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากร และนักศึกษา กศน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อเหตุการณ์