กศน.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส